به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

بسیاری از مردم نگاه می کنند ولی عده کمی از آنها میبینند .

آندره کرتز

Panorama

باداب سورت

0

Tonality of Calmness NO.2

0

رود خانه كوهرنگ تا هتل كوهرنگ

0

ارگ گوگد؛ گلپايگان

1

landscape 001

1

بر فراز البرز

1

سد لتیان

0

طبیعت زیبای کردستان

1

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر با آن پوستین سرد نمناکش ....

0

کوه ازناو خلخال

0

صفحه‌ها