به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

پرتره

نگاه کودکانه

0

نگاه کودکانه

0

نگاهت را نمی فهمند پیرمرد

0

کودک گرسنه هندی

0

بدون عنوان

0

((عمر))

0

رنج روزگار

0

عبور زمان

0

کودکانه

0

محمد رفیعی

0

صفحه‌ها