به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

ماکرو

ماكرو

0

گلها

0

زنبور

0

سنجاقک

0

آتش

0

سنگ 2

0

سنگ

0

بهار

0

بهار

0

بهار 1

0

صفحه‌ها