به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

خیابانی

پشت درب بسته

0

غروب تهران

0

کودک کار

0

بی خانمان

0

joyandegan

0

sarbaz

0

گمنام

0

خنياگر پير

0

رهسپار

0

فراغت

0

صفحه‌ها