فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

غاری در کیاسر کاشان

دفعات بازدید: 806
منصور رضائی زاده

شهرستان کیاسر واقع در 30 کیلومتری کاشان دارای جاذبه های گردشگری اعم از آبشار زیبا و غار و غیره است

دیدگاه جدیدی بگذارید