فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

مهار آتش در ارتفاعات پاسارگاد فارس

دفعات بازدید: 214
احمدرضا مداح

مهار آتش در ارتفاعات پاسارگاد فارس

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید