فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

عکاس مهربان

دفعات بازدید: 400
سیداحسان مرتضوی

عکاسی مهربان در حال غذا دادن به سگهای بدون صاحب است

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید