فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

عکاس مهربان

دفعات بازدید: 400
سیداحسان مرتضوی

عکاسی مهربان در حال غذا دادن به سگهای بدون صاحب است

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید