فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

بازی

دفعات بازدید: 460
مینا به کار

اینجا صباشهر است. شهر کوچکی در حاشیه تهران. دو کودک در حال بازی بودند. بازی عجیبی که نه خنده ای در آن بود و نه شادی...!

برچسب عمومي: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید