فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

برهوت

دفعات بازدید: 515
AAA AAA

متاسفانه این عکس هم همین مشکل را داشت ظاهرا عکس های عمودی آپلود نمی شوند

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید