فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

برهوت

دفعات بازدید: 500
AAA AAA

متاسفانه این عکس هم همین مشکل را داشت ظاهرا عکس های عمودی آپلود نمی شوند

دیدگاه جدیدی بگذارید