فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

بر فراز البرز

دفعات بازدید: 759
مجيد محمدي

دیدگاه‌ها

تصویر حسین رسول زاده فرساد
حسین رسول زاده فرساد on د, 07/28/1393 - 13:52

yes

دیدگاه جدیدی بگذارید