فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

کوهی از ایران زمین

دفعات بازدید: 850
منصور رضائی زاده
برچسب عمومي: 

دیدگاه‌ها

تصویر سید ساجد یعقوبی
سید ساجد یعقوبی on ش, 12/02/1393 - 01:02

زیباست

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید