فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

کوهی از ایران زمین

دفعات بازدید: 829
منصور رضائی زاده
برچسب عمومي: 

دیدگاه‌ها

تصویر سید ساجد یعقوبی
سید ساجد یعقوبی on ش, 12/02/1393 - 02:02

زیباست

دیدگاه جدیدی بگذارید