فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

شمع پل خواجو اصفهان

امید صرامی

دیدگاه‌ها

مهمان (مهمان)
تصویر مهمان

یکی ازشگفتیهای اصفهان(شمع پنهان پل خواجو) است

شمع پنهان پل خواحو اصقهان رو وقتی در امتداد زنده رود به طرف پل حرکت کنید میتوانید ببینید. هرچه به پل نزدیک میشوید شمع بصورت معکوس در هر دهانه کوچک وبزرگ میشود.این شمع سه مرتبه در شبانه روز در موقع طلوع وغروب خورشید وهمینطور وقتی ماه به افق نزدیک میشه قابل رویت میباشد.
درمواقع دیگری که رودخانه دارای آب باشه وقتی خورشید و یا ماه زاویه 45 درجه داشته باشد با انعکاس نور از آب به سقف پل، منظره بی نظیر و فوق العاده ای بوجود خواهد آمد.

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید