فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

پسرک چوپان در ارتفاعات الموت

محمدرضا ملکی

پسرک چوپان در ارتفاعات الموت.ارتفاع 4000 متری نزدیک قله خشچال

ژانر عکس فتوبلاگ: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید