فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

عمق

محمد حسنی

دیدگاه‌ها

منا هاشمیان
تصویر منا هاشمیان

حسشو دوست دارم yesyesyes

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید