فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

آزاد

محمد حسنی

دیدگاه‌ها

منا هاشمیان
تصویر منا هاشمیان

yesyesyes از پشت شیشه عکاسی شده ؟

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید