فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

آزاد

محمد حسنی

دیدگاه‌ها

منا هاشمیان
تصویر منا هاشمیان

yesyesyes از پشت شیشه عکاسی شده ؟

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید