به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

فقط شش ماه فرصت برای ارائه ژوژمان و دریافت مدرک

دفعات بازدید:

عزیزانی که دوره های عکاسی خود را داخل کانون عکاسان ایران گذرانده اند

چنانچه ظرف مدت شش ماه از شرکت در کلاس مورد نظر برای ارائه ژوژمان و اقدامات مبنی بر دریافت مدرک که از طرف استاد تعیین می شود اقدامی نکنند مدرکی برای آنها صادر نخواد شد و چنانچه خواهان مدرک باشند باید دوره مورد نظر را مجدد بگذرانند