به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

چهار قانون ترکیب بندی در عکاسی منظره و فضای باز

دفعات بازدید:

– استفاده از خطوط مورب :

استفاده از خطوط مورب یک تکنیک بسیار عالی برای کشاندن چشم بیننده به سمت اصلی ترین نقطه کانونی در درون عکس می باشد . این خطوط می بایست خطوطی واقعی باشند و می توانند شکلی از یک مسیر ، خطی از صف تشکیل شده به وسیله تعدادی از درختان ، یک رودخانه و یا هر یک از عناصر موجود در طبیعت باشند . در بسیاری از بررسی ها به این نتیجه گیری دست یافته اند که چشم انسان معمولا به سمت چپ یا راست تصویر کشیده می شود و از این روی اگر یک خط مورب قطری از گوشه پایین عکس به سماگوشه مخالف در بالای عکس امتداد داشته باشد ، چشم بیننده ناخودآگاه این خطر را تعقیب می کند و اگر نقطه کانون اصلی عکس بر روی این خط قرار داشته باشد ، چشم بیننده به سمت آن کشیده می شود

-شکل های هندسی :

در عکاسی منظره و عکاسی در فضای باز ، یکی از جوانب اصلی در انجام یک ترکیب بندی متوازن ، ایجاد شکل های هندسی در درون ترکیب بندی است . ساده ترین و رایج ترین شکل ایجاد اشکال هندسی ، تشکیل یک مثلث میان سوژه اصلی و دو سوژه دیگر در درون کادر بندی به گونه ای است که هر یک از آنها در یک گوشه از مثلث قرار گرفته باشند . ایجاد شکل های هندسی به همراه استفاده از تکنیک خطوط مورب در ترکیب بندی ، یکی از تکنیک های ایجاد توازن در ترکیب بندی و هدایت چشم بیننده به سمت سوژه و مقصود اصلی عکس می باشد .

-قانون یک سوم :

قانون یک سوم یکی از اصلی ترین قوانین در ترکیب بندی عکس است که در آموزش عکاسی بیش از هر یک از دیگر قوانین مورد تاکید قرار گرفته است و تقریبا در همه آموزش ها به آن اشاره می شود . در حالیکه ممکن است تاکید مجدد بر این قانون قدری کلیشه ای به نظر برسد اما باید توجه داشته باشیم که استفاده از نقاط کانونی موجود بر روی خطوط یک سوم و همچنین استفاده صحیح از نقاط طلایی در این قانون از ترکیب بندی ، سهم بسیار مهمی در انجام یک ترکیب بندی متوازن ، و هدایت چشم بیننده به سمت مقصود اصلی عکس ، را دارد

-کادر بندی :

ایجاد قاب برای کادر ، در عکاسی فصای باز و عکاسی منظره یکی از تکنیک ها بسیار عالی برای ایجاد جذابیت در عکس به شمار می آید . به عنوان مثال می توان از شاخه های آویزان از یک درخت برای پر کردن لبه بالایی کادر عکس استفاده نمود . همچنین قرار دادن خطوط لبه یک پل بر روی لبه ها و حاشیه ها عکس نیز به نوعی انجام تکنیک قاب بندی در کادر عکس می باشد

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی