به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

پرتره

من

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

زن و کار

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر و دختر شیرینی زندگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر و دختر شیرینی زندگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

سعید پورصمیمی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

مهدی پاکدل

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

انتظار

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

سیبیلوو

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

سیاه سفید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر عزیزم مَهدی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها