به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

ماکرو

زخمی از پرواز

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

کفشدوزک شاد

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

تشنه

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

قطره ی آبی!

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

یلدا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1